Název projektu: Zefektivnění výuky žáků se SVP 5. - 9. tříd ZŠ v Olomouckém kraji prostřednictvím vytvoření komplexního programu s využitím ICT aplikací ve výuce matematiky a českého jazyka

Reg. č.: CZ.1.07/1.2.27/02.0023